Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định

      Chức năng bình luận bị tắt ở Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định

Mỹ phẩm sử dụng trực tiếp lên cơ thể người, có những ảnh hưởng rõ ràng đến sức khỏe. Chất lượng mỹ phẩm sẽ ảnh hưởng đến người dùng, cần được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và tính năng. Doanh nghiệp, đơn vị muốn tiến hành các hoạt động quảng cáo thương mại cần có giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định.

Nhà nước có quy định rõ ràng về việc cấp giấy phép quảng cáo cho mặt hàng mỹ phẩm. Thủ tục hồ sơ như thế nào? Thời gian bao lâu sẽ được cấp giấy phép quảng cáo? Chia sẻ dưới đây sẽ làm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp đang băn khoăn khi xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.

Quy trình và thời gian được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là giấy tờ quan trọng mà doanh nghiệp cần có để được thực hiện chiến lược quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà nước thực hiện quản lý các hoạt động quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, công bằng cạnh tranh và quyền lợi của doanh nghiệp trên thị trường.

Quy trình xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại nước ta:

  • Bước 1: chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định, nộp sở Y tế.
  • Bước 2: Sở Y tế thẩm định hồ sơ, nội dung quảng cáo dựa trên căn cứ pháp lý: Luật quảng cáo 2012, Thông tư số 06/2011/TT-BYT và Thông tư 09/2015/TT-BYT.
  • Bước 3: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở y tế sẽ có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung. Doanh nghiệp cần bổ sung, hoàn thiện và nộp để được xét duyệt. Trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định.

Thời gian để được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tùy thuộc vào thời gian chuẩn bị hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. Với thời gian xét duyệt tối thiểu 10 ngày, tối đa 2 tháng kể từ ngày Sở y tế yêu cầu sửa đổi bổ sung nhưng không được cấp văn bản sửa đổi bổ sung, thì hồ sơ sẽ hết hiệu lực.

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định

Việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm rất quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt và được cấp phép của doanh nghiệp. Dựa trên thông tư số số 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm và Luật quảng cáo 2012, yêu cầu hồ sơ cần có:

  • Mẫu đơn đăng ký cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm – theo mẫu.
  • Giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận mỹ phẩm, theo quy định.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm/ giấy chứng nhận đầu tư.
  • Tài liệu thuyết minh về tính năng, công dụng của mỹ phẩm đầy đủ và chi tiết.
  • Kịch bản quảng cáo mỹ phẩm, với nội dung theo quy định: mô tả sản phẩm, nội dung phù hợp với tài liệu công bố sản phẩm, thông tin, địa chỉ đơn vị phân phối mỹ phẩm ra thị trường, khuyến cáo sử dụng nếu có, không gây nhầm lẫn là thuốc…

Mỹ phẩm mang tính đặc thù, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Doanh nghiệp cần đảm bảo các quảng cáo đúng sự thật, tuân thủ quy định về nội dung quảng cáo, giấy tờ chứng nhận chất lượng công bố sản phẩm… để được cấp giấy phép quảng cáo hợp pháp, đúng thời gian quy định.

Doanh nghiệp băn khoăn về hồ sơ thủ tục, các vấn đề liên quan đến giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng, thành lập trang thông tin điện tử phục vụ kinh doanh… Liên hệ để được Luật Toàn Long tư vấn hỗ trợ chi tiết.